Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12215
Ime jame Brezno 4 pod Javornim gričem
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 12
Globina [m] 7
Datum odkritja 16. 03. 2017
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2017
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 81912 Y 445249
DK-48: /
WGS-84: 45.87918, 14.28987
Kota vhoda [m n. m.] 542
List TTN-5 Postojna 16

Prostorski podatki

Naselje Laze
Občina Logatec
Katastrska občina Laze

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 14
Mapa katastrskega gradiva 6

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
12214 Brezno 3 pod Javornim gričem 39 12 8
5098 Brezno 2 pod Javorovim gričem 145 19 10
232 Jama pod Javorjevim gričem 146 30 15
5038 Brezno v oddelku 17-a GGE Ravnik 181 10 10
7740 Brezno na dolgem grebenu 214 20 15
249 Brezno v oddelku 17-d 233 32 32
10679 Potrpežljivo brezno ob Marinčni cesti 244 20 12
3289 Izgubljeno brezno 264 19 19
7278 Brezno 3 v oddelku 17-d 329 10 10
10677 Jurkovo brezno pri Marinčni cesti 329 23 18
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji