Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12100
Ime jame Jama v Brendolinah
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 14
Globina [m] 9
Datum odkritja 11. 12. 2016
Organizacija (-je) JD Sežana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2017
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK onesnažena
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 66876 Y 408591
DK-48: /
WGS-84: 45.74, 13.82056
Kota vhoda [m n. m.] 279
List TTN-5 Dutovlje 20

Prostorski podatki

Naselje Dutovlje
Občina Sežana
Katastrska občina Dutovlje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 7
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4786 Brezno 1 pri Krepljah 44 26 26
11439 Brezno 3 pri Krepljah 125 13 7
4772 Jama 3 nad Lazami 140 13 7
4785 Brezno 2 pri Krepljah 151 31 19
11357 Brezno v Vlkovi Šemonovki 205 37 37
7149 Du 1 (Dutovlje) 250 10 10
4787 Zavaljena jama pri Gabrovcu 407 10 10
5228 Ograde 408 100 70
12098 Jama 3 pod Pečino v Mejah 457 12 12
8690 Pri starem kamnolomu 485 36 32
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji