Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 12054
Ime jame Jama pod Miznim vrhom 3
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,2 - vodoravna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 12
Globina [m] 4
Datum odkritja 4. 12. 2016
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2017
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 82389 Y 433883
DK-48: /
WGS-84: 45.88246, 14.1434
Kota vhoda [m n. m.] 735
List TTN-5 Postojna 1

Prostorski podatki

Naselje Kalce
Občina Logatec
Katastrska občina Hrušica

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 12
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
12053 Jama pod Miznim vrhom 2 61 32 8
12234 Brezno pri Škatli 481 26 19
12052 Jama pod Miznim vrhom 1 534 23 13
12237 Brezno v Bajtarskih talih 8 685 17 15
12220 Brezno nad Hotensko presko 722 37 18
12292 Strogoust 855 41 36
2054 Trojno brezno pod Orlovim vrhom 886 59 59
12238 Brezno v Bajtarskih talih 9 938 28 18
12223 Brezno pod čokom 939 51 44
12235 Brezno v Bajtarskih talih 6 994 15 7
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji