Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 11785
Ime jame Brezno nad Mrzlikom
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 37
Globina [m] 28
Datum odkritja 3. 06. 2015
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2016
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 65762 Y 450651
DK-48: /
WGS-84: 45.73428, 14.36112
Kota vhoda [m n. m.] 635
List TTN-5 Pivka 19

Prostorski podatki

Naselje Otok
Občina Cerknica
Katastrska občina Otok II

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 16
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
12096 Zgornja Mrzlikova jama 178 28 11
10010 Jama v Otoškem gozdu 183 23 6
11623 Mrzlikova jama 186 115 10
9776 Udor vlake pod Otoškim vrhom 241 11 7
10009 Jama nad Ključi 287 14 3
10008 Brezno nad Ključi 312 12 9
10005 Brezno v Martinskem gozdu 733 10 6
10363 Jama Otoškega obrha 737 120 56
10006 Jama v bezgovem gaju 776 18 10
5917 Sosedskin kevderc 783 13 3
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji