Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 11357
Ime jame Brezno v Vlkovi Šemonovki
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,5 - stopnjasto brezno, poševno brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 37
Globina [m] 37
Datum odkritja 15. 11. 2014
Organizacija (-je) JD Sežana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2015
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 66684 Y 408665
DK-48: /
WGS-84: 45.73829, 13.82155
Kota vhoda [m n. m.] 279
List TTN-5 Dutovlje 20

Prostorski podatki

Naselje Dutovlje
Občina Sežana
Katastrska občina Dutovlje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 7
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
4772 Jama 3 nad Lazami 76 13 7
11439 Brezno 3 pri Krepljah 94 13 7
7149 Du 1 (Dutovlje) 201 10 10
12100 Jama v Brendolinah 205 14 9
4786 Brezno 1 pri Krepljah 230 26 26
4787 Zavaljena jama pri Gabrovcu 246 10 10
5228 Ograde 247 100 70
4785 Brezno 2 pri Krepljah 268 31 19
12098 Jama 3 pod Pečino v Mejah 531 12 12
4784 Jama 2 v Godinovcu 579 15 9
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji