Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 10847
Ime jame Suhi gaber
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,6 - poševno in stopnjasto brezno
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 36
Globina [m] 23
Datum odkritja 21. 11. 2012
Organizacija (-je) JK Novo mesto
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2013
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 45455 Y 506255
DK-48: /
WGS-84: 45.55334, 15.07535
Kota vhoda [m n. m.] 620
List TTN-5 Črnomelj 33

Prostorski podatki

Naselje Brezovica pri Predgradu
Občina Kočevje
Katastrska občina Čeplje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 27
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
11575 Brezno 2 nad Šišjimi košenicami 149 25 25
11295 Brezno nad Šišjemi košenicami 186 20 15
9445 Mala Čaganka 238 34 32
9314 Mala Stropnica 270 17 10
9989 Bela glista 311 18 18
9313 Spodmol pod Čaganko 312 20 13
9987 Koreninka 366 14 14
9988 Brezno v Luščičih 384 30 26
9732 Tabor Čaganka 2 510 21 11
10787 Akustično brezno 511 92 78
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji