Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 10648
Ime jame Evklidova spalnica
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 11
Globina [m] 3
Datum odkritja 1. 05. 2012
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 03. 2013
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 136155 Y 416477
DK-48: /
WGS-84: 46.36423, 13.90969
Kota vhoda [m n. m.] 1660
List TTN-5 Bled 23

Prostorski podatki

Naselje Srednja vas v Bohinju
Občina Bohinj
Katastrska občina Bohinjska Srednja vas

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 9
Mapa katastrskega gradiva 7

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
10646 Jama me boli 40 17 8
10910 Bela poroka 285 45 40
10396 Evklidova piščal 309 2453 429
10908 Jama v jarku 322 13 12
10619 EPP-4 354 17 11
10638 EPP-1 356 23 23
10639 EPP-3 367 18 18
10618 EPP-2 370 20 19
11884 Brezno pod razcepljenim drevesom 480 11 9
10891 Čurka na robu Blejske konte 498 13 7
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji