Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 1034
Ime jame Jama 2 pri izviru Tršce
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 30
Globina [m] 5
Datum odkritja 20. 09. 1954
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 41034
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 119700 Y 388300
DK-48: /
WGS-84: 46.21215, 13.54752
Kota vhoda [m n. m.] 1400
List TTN-5 Tolmin 31

Prostorski podatki

Naselje Svino
Občina Kobarid
Katastrska občina Svino

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 3
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
1033 Jama 1 pri izviru Tršce 20 67 10
1035 Kavkna jama 269 45 12
1032 Klet 316 20 5
4420 Kodivnikovo brezno 675 46 46
822 Snežna jama nad Svinsko planino 756 15 10
2394 Brezno na Ilovici 1284 100 68
8292 Spodmol na Ilovici 1533 29 11
2342 Lučavc Mali 1594 34 27
2166 Lučavc Veliki 1616 186 141
2012 Snežna jama 1947 39 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


1034 - Jama 2 pri izviru Tršce

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 18. 10. 1954
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


1034 - Jama 2 pri izviru Tršce

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji