Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 1032
Ime jame Klet
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,3 - brezno z jamo, jama z breznom, poševna jama, jama z etažami in brezni/več etažna jama
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 20
Globina [m] 5
Datum odkritja 19. 08. 1954
Organizacija (-je) Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 18. 09. 1990
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka 41032
Režim vstopa odprta jama s prostim vstopom

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 120000 Y 388400
DK-48: /
WGS-84: 46.21487, 13.54874
Kota vhoda [m n. m.] 1375
List TTN-5 Tolmin 31

Prostorski podatki

Naselje Svino
Občina Kobarid
Katastrska občina Svino

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 3
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
1035 Kavkna jama 156 45 12
1034 Jama 2 pri izviru Tršce 316 30 5
1033 Jama 1 pri izviru Tršce 335 67 10
822 Snežna jama nad Svinsko planino 450 15 10
4420 Kodivnikovo brezno 508 46 46
2394 Brezno na Ilovici 1121 100 68
8292 Spodmol na Ilovici 1297 29 11
2342 Lučavc Mali 1460 34 27
2166 Lučavc Veliki 1472 186 141
2012 Snežna jama 1844 39 12
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


1032 - Klet

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije: 19. 08. 1954
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


1032 - Klet

Osnovni zapisnik
Datum dokumenta:
Datum Ekskurzije:
Organizacija (-je):


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji