Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 10069
Ime jame Spodmol brlog Šebalk
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 11
Globina [m] 5
Datum odkritja 26. 04. 2010
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 02. 2011
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 89618 Y 429755
DK-48: /
WGS-84: 45.94709, 14.08916
Kota vhoda [m n. m.] 580
List TTN-5 Idrija 39

Prostorski podatki

Naselje Godovič
Občina Idrija
Katastrska občina Godovič

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 11
Mapa katastrskega gradiva 4

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
10380 Šmarnca 245 19 12
2421 Šebalkove ponikve 317 27 5
10068 Šebalski večkratni skozenjc 526 35 13
10046 Vankiš čurka 572 13 10
2422 Mrzlica 616 45 9
2424 Jama pri Mrzlici 635 14 2
10058 Jebenti Šebalk 654 20 12
2423 Brezno pri Mrzlici 656 20 7
13188 Brezno pri Andrejaču 731 49 17
6927 Brezno pod Pinjim vrhom 755 27 27
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


10069 - Spodmol brlog Šebalk

Osnovni zapisnik - Spodmol brlog Šebalk
Datum dokumenta: 8. 03. 2012
Datum Ekskurzije: 26. 04. 2010
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


10069 - Spodmol brlog Šebalk

Načrt jame - Spodmol brlog Šebalk (tloris in iztegnjeni profil)
Datum dokumenta: 8. 03. 2012
Datum Ekskurzije: 26. 04. 2010
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji