Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 10065
Ime jame Markotov spodmol
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 10
Globina [m] 4
Datum odkritja 27. 03. 2010
Organizacija (-je) DZRJ Ljubljana
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 02. 2011
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 68240 Y 415345
DK-48: /
WGS-84: 45.75314, 13.9071
Kota vhoda [m n. m.] 350
List TTN-5 Sežana 3

Prostorski podatki

Naselje Kazlje
Občina Sežana
Katastrska občina Kazlje

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 9
Mapa katastrskega gradiva 5

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
1881 Jama na Grački 300 68 37
9819 Piškova jama na Volariji 597 69 27
1880 Golobja jama 757 95 62
4410 Brezno v Ogradcah 919 28 28
3624 Brezno na Debeli griži 1101 45 45
1882 Jama na Osišču 1155 8 8
9818 Brezno pri grapah 1229 25 20
8156 Slepo črevo 1309 10 10
3625 Kraljeva jama 1315 71 63
10884 Jama v Veliki dolini 1317 18 8
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Dokumenti o jami


10065 - Markotov spodmol

Načrt jame - Markotov spodmol
Datum dokumenta: 8. 03. 2012
Datum Ekskurzije: 27. 03. 2010
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


10065 - Markotov spodmol

Osnovni zapisnik - Markotov spodmol. Priložena je fotografija vhoda ter tabela meritev.
Datum dokumenta: 8. 03. 2012
Datum Ekskurzije: 27. 03. 2010
Organizacija (-je): DZRJ Ljubljana


Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji