Osnovni podatki o jami

Katastrska številka 10009
Ime jame Jama nad Ključi
Sinonim(-i)
Tip jame 1 5,1 - spodmol, kevderc
Tip jame 2 -
Dolžina [m] 14
Globina [m] 3
Datum odkritja 16. 04. 2010
Organizacija (-je) JD Rakek
Avtor(-ji) zapisnika Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Prvopristopnik(-i) Podatek dostopen registriranim uporabnikom
Datum vnosa 1. 09. 2010
Turistična jama Ne
Opomba

Podatki iz registra naravnih vrednot

Identifikacijska številka Jama ni vpisana v Register naravnih vrednot
Režim vstopa

Stanje jame

IZRK Ni podatka
eKataster Ni podatka

Položaj jame in kartografski podatki


DK-48 X 65977 Y 450842
DK-48: /
WGS-84: 45.73623, 14.36355
Kota vhoda [m n. m.] 570
List TTN-5 Pivka 19

Prostorski podatki

Naselje Otok
Občina Cerknica
Katastrska občina Otok II

Razporeditev gradiva v katastru DZRJL

Kolona katastrskega gradiva 16
Mapa katastrskega gradiva 1

Bližnje jame

Kat. št. Ime jame Oddaljenost [m] Dolžina [m] Globina [m]
10008 Brezno nad Ključi 25 12 9
10010 Jama v Otoškem gozdu 218 23 6
11623 Mrzlikova jama 237 115 10
12096 Zgornja Mrzlikova jama 237 28 11
11785 Brezno nad Mrzlikom 287 37 28
9776 Udor vlake pod Otoškim vrhom 480 11 7
6428 Kotel št. 8 v Zadnjem kraju 609 16 15
10005 Brezno v Martinskem gozdu 666 10 6
10006 Jama v bezgovem gaju 698 18 10
10363 Jama Otoškega obrha 736 120 56
Polna funkcionalnost je dostopna registriranim uporabnikom.

Trenutno stanje onesnaženosti jame

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Pretekla zabeležena stanja

Datum Vir Stanje jame Vrsta odpadkov Nevarni? Živalski? Količina

Objave


Ekskurzije

Datum Trajanje Namen Udeleženci Organizacija (-je)


Nadaljevanja

Opis Merilna točka Tip

Komentarji