Registracija novega uporabnika

Z registracijo boste pod pogoji uporabe podatkov in gradiva iz e-katastra ter omejitvijo odgovornosti pridobili pravico do dostopa in uporabe podatkov shranjenih v e-katastru jam. Polja označena z zvezdico so obvezna.


Na moj elektronski naslov želim prejemati obvestila o e-katastru. (Nastavitev lahko kasneje spremenite tudi na osebni strani uporabnika.)

NAMEN REGISTRACIJE

Z uporabniškim imenom in geslom, ki ga boste s spletno registracijo dobili na vaš elektronski naslov, boste lahko dostopali do podatkov o jamah, iskali jame po različnih kriterijih, si ogledali spisek digitaliziranih dokumentov in objav, ter spiske ostalih virov podatkov o jami. Dostop do digitaliziranih dokumentov, iskanje dokumentov po različnih kriterijih, dostop do objav in dokumentov je v glavnem namenjen jamarjem in članom organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave.

Če želite dostopati do vseh podatkov, natisnite, podpišite, ter v svojem klubu/organizaciji žigosajte Izjavo uporabnika e-katastra jam, ki jo boste prejeli v elektronskem sporočilu, ter jo pošljite na Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Luize Pesjakove, SI-1000 Ljubljana ali pa jo osebno prinesite na društvo ob četrtkih od 20:00 do 21:30. Društveni prostori so v zaklonišcu na Majaronovi ulici za Bežigradom v Ljubljani (www: www.dzrjl.si). Ko bomo dobili podpisano izjavo, vam bomo v najkrajšem času omogočili dostop do vseh podatkov, shranjenih v E-katastru ter na vaš elektronski naslov poslali obvestilo o spremembi statusa dostopa do podatkov shranjenih v E-katastru jam.

Za registracijo uporabnikov smo se odločili zaradi zaščite interesov uporabnikov in razvijalca ter skrbnika sistema E-katastra jam, Društva za raziskovanje jam Ljubljana in zaradi preprečitve kakršnekoli zlorabe sistema ali podatkov ter gradiva, shranjenih v njem.

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana se obvezuje, da bo podatke uporabljalo samo za potrebe administracije sistema E-katastra jam. Za preprečitev morebitnih zlorab pri registraciji zabeležimo IP številko racunalnika s katerega so bili poslani podatki.

POGOJI UPORABE PODATKOV IN GRADIVA IZ E-KATASTRA JAM

 1. E-kataster jam dovoljuje uporabniku uporabo podatkovne baze - podatkov pod pogoji, ki so določeni v nadaljevanju. Z vsakim obiskom spletne strani E-katastra jam uporabnik potrjuje, da v celoti soglaša s temi pogoji.
 2. Vsebine na strani E-katastra jam jam so avtorsko zaščitene po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, 1t. 21/95, 30/01 in 43/04; v nadaljevanju: ZASP). Kakršnokoli reproduciranje, ki presega ali nasprotuje uporabi pod pogoji v nadaljevanju, je brez dovoljenja avtorjev besedil, slik ali načrtov prepovedano.
 3. E-kataster jam je podatkovna baza in kot taka predstavlja avtorsko delo, ki je na podlagi ZASP varovano z avtorsko pravico. Vsebina E-katastra jam, kot podatkovna baza je prav tako predmet varstva s t.i. pravico izdelovalcev podatkovnih baz, kot sorodno pravico po ZASP.
 4. Odstranitev ali sprememba ter kakršnokoli nedovoljeno izkoriščanje elektronskih podatkov za upravljanje pravic (naziv E-kataster jam, vodni žig, podatki o avtorjih in drugi identifikacijski znaki) predstavlja kršitev izključnih pravic po ZASP.
 5. Uporabnik je fizična oseba, ki s pisno izjavo, potrjeno s strani jamarskega društva, pridobi pravico uporabe E-katastra jam in na tej podlagi prejme osebno uporabniško ime in geslo. Uporabniško ime in geslo nista prenosljiva na tretjo osebo.
 6. S prijavo v E-kataster jam uporabnik soglaša, da se njegovi osebni podatki s strani DZRJL obdelujejo v skladu z namenom obdelave opredeljenim v nadaljevanju. Osebni podatki pridobljeni v okviru delovanja E-katastra jam se obdelujejo izključno za potrebe vodenja statistike, komunikacije z uporabnikom ter sledenja morebitnih kršiteljev pogojev uporabe. DZRJL jamči za zakonito obdelavo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 1t. 86/04). DZRJL ne more posredovati osebnih podatkov tretjim osebam brez posebne pisne privolitve uporabnika.
 7. Podatkov iz E-katastra uporabnik ne sme posredovati drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen v okviru, ki je opredeljen s to izjavo.
 8. Izdelke iz podatkov je dovoljeno izdelati samo v okviru, ki je opredeljen s to izjavo. Za vsak izdelek v analogni ali digitalni obliki, ki vsebuje originalne ali izvedene podatke in ki ga bo uporabnik posredoval tretji osebi ali objavil, je potrebno predhodno pisno soglasje avtorja.
 9. Na vseh digitalnih in analognih kopijah originalnih in izvedenih podatkov iz E-katastra mora biti kot vir podatkov naveden E-kataster jam.
 10. Uporabnik bo E-katastru brezplačno posredoval dva (2) izvoda končnih izdelkov iz podatkov pridobljenih iz E-katastra.
 11. Uporaba v nasprotju s temi pogoji je razlog za prepoved dostopa uporabniku do E-katastra jam ter preklic njegovega uporabniškega imena in gesla.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

 1. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, kot nosilec projekta in upravljalec podatkovne baze E-kataster jam, ter njegovi avtorji, niso odgovorni za kakršno koli škodo ali druge za uporabnika neugodne posledice, ki bi lahko izvirale iz ali bi bile kakorkoli povezane z uporabo ali nezmožnostjo uporabe podatkovne baze E-kataster jam (npr. zmanjšanje premoženja, izguba dobička, materialna škoda, nematerialna škoda, prekinitev poslovanja, izguba poslovnih informacij, telesne poškodbe, okrnitev pravice do zasebnosti, nezmožnost izpolnitve kakšne obveznosti in podobno).
 2. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana ne jamči za točnost in popolnost podatkov v podatkovni bazi E-kataster jam.
Potrjujem, da se strinjam s pogoji uporabe e-katastra jam in omejitvijo odgovornosti. Potrjujem tudi resničnost podatkov. Društvo za raziskovanje jam Ljubljana si pridržuje pravico, da preveri članstvo v navedenem jamarskem društvu oziroma organizaciji.

IP naslov: 54.226.179.247

Ker želimo preprečiti nezaželjen vnos podatkov, vas prosimo, da v okenček vpišete besedi s slike.
SLO | ENG

Iskalnik jam

Katastrska številka, ime jame, ključne besede:

> Dvajset najglobjih
> Dvajset najdaljših
> Tisočmetrce
> Onesnažene jame
> Turistične jame

Prijava registriranega uporabnika

Uporabniško ime:


Geslo:


> Ste pozabili geslo?
> Registracija uporabnika

E-kataster jam v3

E-kataster jam v3 | Testno zagnan 19.02.2013 | Zadnja sprememba 19.02.2013 (v3.0) | E-kataster jam je bil prvič zagnan 01.01.2006 (v 1.0 beta)

POGOJI UPORABE IN OMEJITEV ODGOVORNOSTI Uporaba podatkovne baze - podatkov e-katastra jam je uporabniku dovoljena pod pogoji, ki so navedeni v pogojih uporabe in omejitvi odgovornosti. Z vsakim obiskom spletne strani e-katastra uporabnik potrjuje, da v celoti soglaša s temi pogoji. | Pogoji uporabe

Arhiv novic in objav

:::

Spletno aplikacijo E-kataster jam razvija in poganja Društvo za raziskovanje jam Ljubljana (Ustanovljeno 1910).

Društvu za raziskovanje jam Ljubljana je Ministrstvo za okolje in prostor podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.